Meer dan 340 werknemers van Amazon legden de bedrijfsregels naast zich neer en bekritiseerden openlijk het bedrijf voor zijn gebrek aan morele verantwoordelijkheid wat betreft de klimaatcrisis.  Verschillende personeelsleden die deelnamen aan de protesten werden bedreigd met ontslag. Of het ook daadwerkelijk zover komt, is niet duidelijk.

Medewerkers van Amazon zijn niet tevreden met de maatregelen die het bedrijf neemt om de klimaatopwarming tegen te gaan. Onder de hashtag #AMZNSpeakOut verwijten honderden medewerkers Amazon dat het onvoldoende actie neemt om het klimaatprobleem op te lossen. Een actie die waarschijnlijk niet zonder gevolgen zal blijven. In de beleidsregels van Amazon staat immers expliciet vermeld dat medewerkers zich niet publiekelijk mogen uiten over het beleid zonder toestemming van het management. Die regels werden in september 2019 ingevoerd nadat verschillende personeelsleden bekendmaakten dat ze zouden deelnemen aan de stakingen tegen de klimaatopwarming. 

“Iedereen die publiekelijk uitkwam voor zijn mening moest voor zichzelf beslissen dat wat de gevolgen ook waren, hij moest opkomen voor wat hij vond dat juist is”, vertelt Victoria Liang, software-ontwikkelingsingenieur bij Amazon, die zich bij de actie aansloot. “De klimaatcrisis is zo dringend. We konden gewoon niet monddood gemaakt worden door deze beleidsregels wat betreft kwesties van zo’n hoge morele waarde.”

Amazon benadrukt dat het akte heeft genomen van de actie en stelt dat het nieuwe communicatiebeleid dat sinds september in werking is, niet gericht is op een specifieke groep werknemers. Ter herinnering, Amazon heeft de ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn en tegen 2030 100% hernieuwbare energie te gebruiken. Toch laat een woordvoerder van het bedrijf weten dat de kritiek op Amazon niet gepikt wordt. “Alle werknemers zijn vrijom op een constructieve manier samen te werken met een van onze vele teams binnen Amazon die hard werk leveren op het vlak van duurzaamheid en andere topics. Toch zullen we ons externe communicatiebeleid handhaven en zullen we het niet toelaten dat personeelsleden het bedrijf of hun collega’s die hard werken aan oplossingen voor deze moeilijke problemen, publiekelijk in diskrediet brengen of een verkeerd beeld van hen neerzetten”, vertelt de woordvoerster. 

En het duurde niet lang vooraleer het bedrijf de daad bij het woord voegde: in januari kregen minstens 3 werknemers immers te horen dat ze mogelijk hun job zullen verliezen omdat ze publiekelijk hun mening hebben geuit over de klimaatproblemen en daardoor de protesten tegen het beleid nog verder hebben opgestookt.

“Ik ben trots dat ik voor Amazon werk, maar een beleid dat werknemers die zich inzetten voor het klimaat het zwijgen oplegt, gaat in tegen onze eigen leidingsprincipes”, vertelt Nolan Woodle, adjunct-contractmanager bij Amazon. “Als er zo’n belangrijk probleem opduikt, moeten we er over kunnen praten. Werknemers monddood maken is gewoon niet de juiste aanpak.”

Het is niet de eerste keer dat medewerkers Amazon oproepen om zich meer in te zetten voor het klimaat. In de lente van 2019 ondertekenden maar liefst 8.700 medewerkers een open brief aan CEO Jeff Bezos waarin ze hem vroegen om meer concrete acties te ondernemen ten voordele van het klimaat.