Nadat de aandeelhouders van modegroep FNG midden juni 2021 de jaarcijfers van 2019 goedkeurden, gebeurde dat vandaag ook voor de jaarrekening van 2020. Daarnaast heeft CEO Paul Lembrechs besloten om te stappen als CEO. 

De aandeelhouders van FNG (de voormalige eigenaar van Brantano, Miss Etam en CKS dat failliet ging) hadden in juni al de jaarrekening van 2019 goedgekeurd. Vandaag vond een nieuwe gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats die ook de jaarcijfers van 2020 goedkeurden. “Op korte termijn kunnen nu ook de halfjaarcijfers 2021 worden gepubliceerd. Dan zal FNG haar publicatieverplichtingen volledig hebben bijgebeend”, klinkt het bij het bedrijf.

De raad van bestuur vroeg maar kreeg geen machtiging voor de terugkoop van 1,4 miljoen eigen aandelen waarmee de overname van Ellos Group deels betaald werd. De machtiging was bedoeld om FNG in staat te stellen om het aandelenpakket in de toekomst terug te kopen, als deel van het akkoord dat FNG eerder sloot met de verkoper van Ellos Group en diverse andere schuldeisers. Ook de meer algemene machtiging om de komende vijf jaar zo nodig eigen aandelen in te kopen, werd niet goedgekeurd door de algemene vergadering. Wat de herziening van het kapitaal van de Ellos groep betreft, worden momenteel verschillende pistes overwogen, die naar verwachting niet vóór de eerste helft van 2022 zullen zijn afgerond. Volgens de banken die de operatie begeleiden, is het sectorsentiment voor e-commercebedrijven niet optimaal is.

Vertrek Paul Lembrechts

Tijdens de algemene vergadering kondigde Paul Lembrechts (voormalig hoofd van onder meer de VRT) ook zijn ontslag aan als bestuurder en CEO van de vennootschap. Hij legde uit dat de aandeelhouders door hun stemgedrag bij specifieke agendapunten geen blijk gaven van vertrouwen in de succesvolle afronding en het belang van de strategische kapitaalherziening, en dus de rol van de huidige CEO daarbij. Hij zal zijn mandaat nog één maand blijven uitoefenen, zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst die hij sloot met FNG International, dat intussen in vereffening is.