De commissie Overheidsbedrijven in de Kamer heeft gisteren de nieuwe pakjeswet goedgekeurd. Die legt strengere voorwaarden op aan koerierbedrijven. Als gevolg daarvan kunnen pakjes zo’n 10% duurder worden. “Dit kan de e-commercesector in België schaden”, zegt BIPT, regulator van de postsector.

Sociale fraude, zwartwerk, uitbuiting, onbetaalde overuren en zelfs kinderarbeid: koerierdiensten hebben soms geen al te beste reputatie. De nieuwe pakjeswet van minister van Post Petra De Sutter (Groen) wil mistoestanden in de sector aan banden leggen. De wettekst voorziet onder andere dat koeriers maximaal 9 uur per dag, 56 uur per week en 90 uur per twee weken pakjes mogen bezorgen. Het is wel even wachten op de uitvoering: de beperking zou pas ingaan vanaf juli 2026. De regering zal ook nog een minimumloon vastleggen. Het gevolg van de wet is dat pakjes meer dan waarschijnlijk duurder zullen worden. Koerierdiensten zullen hun personeel meer moeten betalen en door de beperkingen meer mensen moeten in dienst nemen.

Op maat van Bpost?

Het BIPT, de regulator van de postsector, maakte een inschatting van de economische impact van de wet. Bij pakketten die bezorgd worden door GLS, Post NL, DPD en Mondial Relay zouden de kosten met 10,6% kunnen stijgen, schat het BIPT in. Volgens de regulator kunnen die bedrijven dat geheel doorrekenen aan de consument. De regulator benadrukt tegelijk dat het om een inschatting gaat, op basis van enkele aannames. Sommige bedrijven, zoals Post NL en GLS, zouden minder winst maken, of zelfs verlies, berekende de regulator. “Dat dergelijke operatoren op langere termijn actief (in België) blijven is gegeven dit resultaat aldus niet zeker”, aldus het BIPT. Opmerkelijk is dat de kosten van de nieuwe wet voor Bpost minder zwaar zouden doorwegen, volgens de regulator. Het Belgische overheidsbedrijf zou zijn marges met ruim 12% zien stijgen, schat het BIPT. Eén van de kritieken op de wet is dan ook dat hij op maat van het overheidsbedrijf geschreven is.

Kleine e-commercebedrijven staan zwakker

De wet heeft niet alleen gevolgen voor pakjesbezorgers, maar ook voor e-commercebedrijven. Kleine onlinewinkels zullen op termijn meer moeten betalen als ze een pakje willen bezorgen aan een klant, schat de regulator in. Zij zullen die kost mogelijk “doorrekenen aan de consument”. Grote bedrijven die online producten aanbieden, zoals Amazon, bol.com en CoolBlue, hebben dan weer genoeg macht om te onderhandelen met de bezorgfirma’s. Daardoor zouden zij “weinig tot niet geïmpacteerd worden”. Zij zouden namelijk kunnen dreigen dat ze zelf hun pakjes wel zullen gaan rondbrengen, bijvoorbeeld.

Schadelijk voor sector

“Dit kan de e-commercesector in België schaden”, schrijft het BIPT, “terwijl België op dit vlak net nog een achterstand heeft ten opzichte van vergelijkbare landen in Europa.” Greet Dekocker, managing director van sectorfederatie en belangenvereniging Becommerce&Safeshops.be, deelt die visie. “We hebben het gevoel dat er wel naar de sociale partners, maar niet naar de sector zelf geluisterd is. Wij zijn net als iedereen tegen de uitwassen die er zijn, maar er bestaat al wetgeving om veel van die wantoestanden, zoals sociale dumping of kinderarbeid, aan te pakken. Nu lopen we het risico dat we concurrentieel opnieuw in een zwakkere positie raken tegenover het buitenland.”