Sinds kort schrijven oplichters logistieke bedrijven aan in de naam van Colruyt Group om tijdelijk goederen in ontvangst te nemen voor de retailer. Deze goederen zijn echter gestolen via een zwendel met valse bestellingen of vervoeropdrachten.  Colruyt is op de hoogte van dit misbruik van naam. De groep is juridische stappen aan het voorbereiden.

Eind vorig jaar werd een fraude ontdekt waarbij oplichters de naam misbruiken van bekende bedrijven in België en in het buitenland, waarschuwt ‘loss adjuster’ Wim Dekeyser uit Overijse. Zijn bedrijf spoort ontvreemde goederen op en verwittigt bedrijven die mogelijk slachtoffer kunnen worden van oplichting. Enkele van die bedrijven zijn in ons land Besix, Strabag Belgium en Thales Belgium. In het buitenland gaat het om onder meer Lidl in Straatsburg, ASDA Stores in Leeds en ABB Automation in Mannheim. In het verleden zijn ook de namen van Ed. Leclercq en Jumbo misbruikt.

De misdadigers doen zich voor als inkoper voor een bekende grote groep. Vaak is de leverancier opgetogen dat hij een bestelling van zo’n bedrijf krijgt, gaat hij erop in en neemt hij een vervoerder onder de arm om de bestelling te leveren. De oplichters huren een depot als leveringsadres en eens ze de goederen in ontvangst nemen, worden ze snel naar een ander land – vaak in Oost-Europa – doorgekast. Soms wordt de chauffeur aan een ‘echte’ losplaats opgewacht en men vertelt hem dat hij in een depot achter de hoek moet lossen.

Echte leveradressen

“Veel vervoerders zijn argwanend geworden wanneer ze goederen voor een bekend bedrijf in een schimmig depot moeten leveren”, zegt Wim Dekeyser. “Daarom hebben de oplichters een nieuw systeem opgezet, waarbij bona fide logistiekers worden misbruikt. De misdadigers laten de bestelling bij hen leveren en pikken die snel weer op. Het is in deze context dat de naam van Colruyt wordt misbruikt”.

De logistieke bedrijven worden aangeschreven door een zekere Raoul Gomez, zogezegd logistiek verantwoordelijke van Colruyt. Hij zegt een stockageruimte van 50 à 100 m² te zoeken om één à drie maal per week goederen in ontvangst te nemen die afkomstig zijn van verschillende Europese leveranciers. “Daarna zal DHL binnen de 24 uur deze goederen oppikken om naar de winkels te brengen”, klinkt het in de mail. Maar het zijn handlangers die zogezegd onderaannemer zijn van DHL die de goederen laden om nadien met de noorderzon te verdwijnen. 

Een koppelteken verschil

De oplichters gaan zeer gewiekst te werk: het mailadres dat zij gebruiken is rmartinez@colruyt-group.com. Dat oogt als een echt adres, maar is het niet: colruytgroup.com wordt in één woord geschreven, zonder koppelteken.

Volgens Dekeyser is het niet geweten of logistiekers al in de val zijn gelokt en of veel leveranciers het slachtoffer zijn geworden van deze ‘fake buyer fraud’. De oplichters opereren internationaal en bestellen vaak producten in een land om ze in een ander land te laten leveren. De slachtoffers blijven meestal in de kou, omdat lokale politiediensten zeggen dat hun collega’s in het andere land bevoegd zijn”, voegt hij toe.

Misbruik

Bij Colruyt Group zijn ze alvast verveeld met de zaak. “We zijn op de hoogte van deze gebeurtenis en zijn samen met onze juridische dienst concrete stappen aan het nemen. Daarnaast bekijken we welke verdere maatregelen nog mogelijk zijn. Uiteraard betreuren we dit soort phishing-praktijken, waarbij onze goede naam misbruikt wordt”, zegt een woordvoerster. 

“Net zoals we meegeven bij de phishing-praktijken naar onze klanten/consumenten toe, willen we hier aan onze leveranciers – en andere externe partijen die benaderd worden -  oproepen om bij de minste twijfel met ons contact op te nemen om mogelijk misbruik te signaleren. Meestal valt uit het e-mailadres bijvoorbeeld af te leiden dat het niet over echte berichten van Colruyt Group gaat”, klinkt het tot slot.