Colgate-Palmolive heeft bij het uitkomen van de publicatie van de kwartaalcijfers, die overeenkwamen met de marktverwachtingen, een bezuinigingsprogramma voor vier jaar aangekondigd dat wereldwijd al leiden tot het ontslag van 6% van de werknemers, ofwel ongeveer 2300 banen. Het doel van deze reorganisatie is de efficiency van de groep te verhogen en de groei te versnellen. Colgate rekent op een jaarlijkse kostenbezuiniging in orde van 365 miljoen dollar, oplopend tot 435 miljoen dollar in het laatste jaar van het programma.