De Raad van Beheer van de Union des Classes Moyennes heeft Philippe Godfroid verkozen tot nationale voorzitter van de UCM. Deze was tot heden voorzitter van de UCM Henegouwen. Er waren nog twee andere kandidaten: de Luxemburger Philippe Ledent en de Brabander François Rémy. Philippe Godfroid vervangt dus de Naamse Marie-Anne Belfroid aan het hoofd van de UCM.