Het europees parlement heeft gisteren nieuwe maatregelen goedgekeurd betreffende de labellisering van voedselgoederen. De consument wordt zo meer op de hoogte gebracht van wat een product effectief bevat. Een minimale groote van de letters is geeisd om visibiliteit te garanderen. Onder andere maatregelen word verplicht het afkomstland te vermelden op alle verse vleeswaren, de aanwezigheid van "imitatieproducten" moet ook vermeld zijn en verpakkingen mogen niet meer ingredienten illustreren die niet wellicht in de compositie van het product komen. Een yogourt met fruit op de verpakking moet dus effectief fruit bevatten. Sommige ondernemingen zijn het niet eens met de nieuwe regel. Comeos verklaart dat deze het internet verkoop van voedsel onmogelijk maakt. Vermits de producent geen meldingsplicht heeft als hij de compositie van zijn product veranderd, kunnen de virtuele etiketten snel niet kloppen met die op de verpakking. Webhandelaars komen dan snel, tegen hun wil, in overtreding.