Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne komt tussenbeide bij Delhaize. Hij nodigt vakbonden en directie uit voor een overlegvergadering die volgende week moet plaatsvinden. De démarche lijkt gezien de omstandigheden gedoemd tot mislukken.

Wat kan minister Dermagne veranderen in de patstelling die er intussen al maandenlang is tussen directie en vakbonden bij Delhaize? Weinig, is het meest plausibele antwoord, maar het weerhoudt de Waalse politicus er niet van om een overlegvergadering tussen beide partijen te beleggen volgende week. “In een bijzonder gevoelige context, na de aankondiging van Delhaize van maandag (dat de eerste 15 van 128 eigen supermarkten verzelfstandigd worden, nvdr.), wil ik de missie voortzetten die mij toekomt als minister van Werk en Sociaal Overleg. Ik heb beslist de werknemersvertegenwoordigers en CEO van Delhaize uit te nodigen”, aldus Dermagne. Volgens het persbericht van zijn kabinet is het doel van de bijeenkomst om “duidelijke toezeggingen te krijgen voor huidige en toekomstige werknemers van winkels die in franchise zullen gaan” en om “na te denken over de toekomst van structuren die geen koper vinden”. De vakbonden, die naar eigen zeggen vragende partijen waren voor deze tussenkomst, vinden dat de minister moet afdwingen dat de directie onderhandeld, maar daar lijkt weinig kans toe te bestaan. De minister heeft geen middelen om iets af te dwingen, hij kan alleen zijn politieke gewicht in de schaal werpen om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Of daar veel animo voor is, valt te betwijfelen. Voor zowel vakbonden als directie is de huidige strijd een uitputtingsslag waarbij geen van beide veel water in de wijn wil doen. De vakbonden voelen hun onderhandelingspositie wel versterkt door het feit dat er uit verschillende hoeken kritiek komt op de overnamevoorwaarden voor de 128 winkels die verzelfstandigd worden. Delhaize maakte maandag een lijst van eerste 15 winkels bekend die dit najaar zullen verzelfstandigd worden, maar het is afwachten hoe makkelijk het wordt voor de resterende winkels een overnemer te vinden.