De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het winkelcomplex Uplace vernietigd. De Raad van State volgt daarmee het negatief advies dat de auditeur in december had gegeven.

Volgens de Raad van State werd de schijn van onpartijdigheid gewekt omdat de Vlaamse regering er zich van in het begin had toe verbonden een milieuvergunning te faciliteren.

Daardoor moet Uplace zijn milieuvergunning nu opnieuw aanvragen.