Wal-Mart, de grootste retailer ter wereld, pleit schuldig en aanvaardt een minnelijke schikking van 110 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten voor het slecht beheer van gevaarlijk afval. Zo ontkomt de keten aan vervolgingen.

Tot 2006 had de groep geen beleid voor het afhandelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals pesticiden. Zonder beleid of gespecialiseerd personeel belandden deze stoffen vaak bij het gemeentelijk afval of in riolen. Ook werd gevaarlijk afval zonder de aangepaste veiligheidsmaatregelen afvalverwerkingscentra in de VS getransporteerd.