De staf van Mestdagh heeft de uitnodigingen verzorgd voor de persconferentie van 21 november, die vanochtend in de winkel van Couillet is gehouden. Het onderwerp? De stand van zaken over de omzetting van de winkels Champion naar winkels volgens het concept Carrefour market. Een project waarvan onze lezers sinds het artikel in Gondola Magazine van september vorig jaar weten dat het de hoogste prioriteit heeft voor de distributeur uit Charleroi. De "heropening" van winkels onder de vlag van Carrefour en volgens hun concept gaat in een onstuimig tempo door. Nog geen zes maanden na de start van het omzettingsproject heeft Mestdagh in Couillet al 27 winkels verbouwd. Waarschijnlijk zullen enkele winkels pas eind juni 2013 klaar zijn, maar het grootste deel van het winkelpark zal voor eind 2012 klaar zijn: een ware prestatie!

Om de samenwerking tot uitdrukking te brengen tussen Carrefour België en zijn "master-franchiser" in het zuiden van België Luc Demez, Directeur Market en Express van Carrefour, hadden Eric en John Mestdagh zich met hun staf bij hen aangesloten. Eric Mestdagh herinnerde eraan dat zij dankzij de macht van de een na grootste mondiale distributeur toegang hebben gekregen tot verkoopvoorwaarden en middelen als marketing en self-scanning waar zij moeilijk zelf toe in staat zouden zijn geweest. Luc Demez bedankte op zijn beurt Mestdagh door te wijzen op alles wat zij konden leren van de expertise van Mestdagh op het gebied van verse producten. Klaarblijkelijk is het partnerschap tussen Mestdagh en Carrefour België nu opener en constructiever dan een aantal jaren geleden toen de contacten tussen de twee bedrijven slechts het onbedoelde resultaat was van de licentieovereenkomst Champion die afgesloten was tussen Mestdagh en Promodès voordat die groep met Carrefour fuseerde. Inmiddels is er veel veranderd bij Carrefour Belgium, te beginnen met de CEO: Gerard Lavinay was geen onbekende van de broers Mestdagh. Was hij niet degene die de leiding had over Champion in Frankrijk en ook degene die gezorgd heeft voor … de overgang naar Carrefour Market? Mestdagh wenst als partner van Carrefour een evenwichtig dialoog tot stand te brengen met Carrefour: de overname van het concept Carrefour Market betekent niet automatisch dat zij geen invloed behouden op de uitvoering van het concept. Eric Mestdagh benadrukt dat het standaardassortiment van Carrefour Market een «nationaal» compromis is om tegemoet te komen aan de wensen van de consument zowel in het noorden als in het zuiden des lands. Maar dat in het assortiment om die reden wat minder rekening is gehouden met de specifieke smaken en gewoonten van Franstaligen. "Door ons aan te passen aan Carrefour Market zijn we misschien iets te ver gegaan in het verwijderen uit het basisassortiment van een aantal in het zuiden populaire artikelen. Misschien moeten we Carrefour wat meer stimuleren om voor het zuiden en het noorden een verschillend assortimentprofiel te ontwikkelen."

De oppervlakte van Gosselies wordt verdubbeld

Door versnelde aanpassing aan het concept Carrefour market kan Mestdagh de complexe situatie handelen die het naast elkaar bestaan van twee verschillende formules met zich meebrengt: twee merknamen, twee informaticasystemen, twee getrouwheidsformules, enz. Mestdagh heeft echter de strategische keuze gemaakt om haar magazijnen in Gosselies uit te breiden zodat ze zelf kunnen zorgen voor bevoorrading van hun winkels. En ook al worden de winkels van "Sixteen" (16 vestigingen die van Carrefour zijn overgenomen) nu bevoorraad via het logistieke circuit van Carrefour, de doelstelling op termijn is om ze ook te bedienen via het platform van Gosselies. De oppervlakte wordt verdubbeld en er komen 40 nieuwe arbeidsplaatsen. De eerste steen wordt volgende maand gelegd en de bouw vertegenwoordigt een investering van 25 miljoen euro, wat neerkomt op een budget vergelijkbaar met het budget dat nu wordt geïnvesteerd in het ombouwen van de winkels volgens het concept Carrefour market.

Het was bekend dat overname door Mestdagh van de merknaam Carrefour market in het plaatselijke netwerk onvermijdelijk zou leiden tot overlappingen, zoals bijvoorbeeld in Philippeville, Ciney of Jodoigne. Hoe lossen de twee partners dit op? "We lossen het per geval op", zeggen ze bij Mesdagh en ze verwijzen naar Jodoigne waar de rollen op een bepaalde manier zijn verdeeld: de Carrefour market "by Mesdagh" richt zich veel meer op verse producten, terwijl zijn buurman van Carrefour zich meer richt op non-food, bulk en discount. Dit neemt niet weg dat sommige situaties lastig blijven. Zo heeft Mestdagh gezien de lokale diagnose de winkels in Tournai en Fosses-la-Ville moeten sluiten.

In het algemeen worden de resultaten van het partnerschap met Carrefour echter in positieve termen beschreven. John herinnert eraan dat Mesdagh dankzij de samenwerking de positie van Mestdagh in Brussel en in de provincie Luik heeft kunnen versterken. En dat de Drogisterijafdeling sterk heeft geprofiteerd van deze fusie. Wat Sixteen betreft (zie hierboven) noemt Mestdagh een zekere stabilisatie: In sociaal opzicht gaat het steeds beter. En ook op het gebied van de teams en opleidingen:wij moesten eerst noodoplossingen bedenken en op korte termijn 350 mensen aannemen. Die echter niet allemaal met ons meekonden of meewilden.We zijn nu voor zo’n 85% tot 90% klaar." En hoe is het gesteld met de resultaten van de 16 herstellende winkels die van Carrefour zijn overgenomen? "Ze hebben nog niet onze standaarden bereikt wat winstgevendheid betreft, maar we verwachten dat ze dat binnen de komende 3 jaar wel zullen doen. En volgend jaar moeten ze al in balans zijn."