Met de overname van de Match- en Smatch-winkels zou het marktaandeel van Colruyt volgens Gondola Academy van 26,1 naar 27,1% stijgen, waarbij het zijn marktleiderspositie verscherpt. Volgens Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola, verlaat het daarmee als eerste het peloton van alle retailers die hun zaakjes op orde zetten.

De overname is een strategische zet, waarbij het leiderschap van Colruyt Group wordt bevestigd. Daarnaast is het ook een tactische zet, waarbij de hiaten in het winkelpark in Wallonië en in stedelijk gebied worden ingenomen door Colruyt. De winkels zullen waarschijnlijk in de toekomst uitgebaat worden door haar enseignes OKay of Spar.

Kleine stedelijke winkels

Jo Willemyns haalde recent in Gondola aan dat kleinere en stedelijke winkels in de toekomst een belangrijk aandachtspunt zouden zijn voor Colruyt. Met de overname van de Match- en Smatch-winkels lijkt Colruyt haar motto in te vullen: we zeggen wat doen en we doen wat zeggen.

Personeel

Op niveau van het personeelsbeleid is deze overname zeer goed nieuws voor de werknemers van Match en Smatch. Het personeelsbeleid van Colruyt wordt door de vakbonden namelijk als correct beschouwd, wat niet van elke retailer wordt gezegd. Laten we niet vergeten dat de vakbonden zeer gealarmeerd waren over de aanhoudende verlieslatende situatie bij louis delhaize, en vooral bij Match en Smatch. 

Door de overname van de 57 winkels door Colruyt zitten we hier in een verderzetting van de activiteiten, geen bruuske stopzetting zoals dat met Makro het geval was. Wel neemt Colruyt mogelijks een zwaar sociaal passief over: een deel van de meer dan 1.000 werknemers is in ziekteverlof, of heeft al een zekere leeftijd.

Delfood en Delitraiteur

De rest van de louis delhaize-groep zal in aparte delen worden verkocht: Pierre Bouriez zou bijvoorbeeld in gesprek zijn om Delitraiteur van zijn neef over te nemen. In Frankrijk is hij de volledige aandeelhouder van Bon D'ici.

Wat Delfood betreft, zou een overnemer uit de retail, zoals Intermarché eventueel kunnen, of zelfs EG, de Europese leader in de uitbating van petrolstations. Ook de Canadese speler Couche-Tard, zou een perfecte overnemer zijn van deze activiteiten, al lijkt de kleinschaligheid misschien een probleem voor deze laatste. 

Vandaag bestaat de omzet van Delfood uit 3 grote entiteiten;

  • Een derde bestaat uit kleine zelfstandige louis delhaize-winkels: 150 à 300 m2
  • Een derde bestaat petrolstations die uitgebaad worden: het beheren van de akkoorden met Total en EG
  • Een derde bestaat uit geïntegreerde winkels

Hierbij verzorgt Delfood ook de logistiek naar die drie pijlers.

Cora: Leclerc naar België?

Cora blijft een atypisch gegeven in België. Als je de omzetcijfersvan de laatste maanden van de hypermarkten van Carrefour ziet, lijken de hypermarkten terug aan te slaan. Maar daar is een zware focus voor nodig. 

Het is een gok, maar Leclerc zou eventueel een goede overnemer voor Cora zijn. Daardoor kan het zijn poot uitbreiden vanuit Luxemburg, waar het al aanwezig is.

Tot slot blijft er ook Provera België over, de aankoopcentrale waar een 40-tal werknemers zitten. Provera covert de kleine leveranciers voor de groep louis delhaize.

De in Waterloo gevestigde  "Delinter" -de gemeenschappelijke aankoopcentrale tussen Intermarché en Provera- waar de grote leveranciers zoals Coca-Cola, Inbev,... leveren zal zich ook ene nieuwe toekomst moeten uitvinden.

Cultuur

Het grootste struikelblok bij de overname van de Match en Smatch zou wel eens de cultuur kunnen zijn. Er heerst een eerder patriarchale stijl: de winkels worden op zich goed uitgebaat, maar de verantwoordelijken hebben veel afgezien na 10 jaar van strategische inconsistenties van de hoofdzetel. Ik schat dat tot 20% van de werknemers in ziekteverlof is. Daarnaast heeft het personeel een redelijk gevorderde leeftijd.

Associated retail

Dit bedrijf werd opgesteld om het depot van Nijvel te beheren, maar vandaag bestaat nog slechts Wangenies. Associate Retail lijkt echt ten dode opgeschreven. Indien Delfood niet snel genoeg wordt verkocht zal hoogstwaarschijnlijk de site van Wangenies in gebruik worden genomen voor de overgebleven winkels van Match en Smatch.