Uit een enquête van Test Aankoop naar de koopkracht en het spaarpotentieel van de consument, blijkt dat de meerderheid van de gezinnen er in 2020 financieel op vooruit is gegaan. Al heeft de crisis de ongelijkheden nog wat meer versterkt.

Voor het derde jaar op rij publiceert Test Aankoop zijn barometer over de koopkracht van de Belgen. Een bevraging die peilt naar de financiële draagkracht van de Belgen en focust op zes belangrijke uitgavenposten: huisvesting, mobiliteit, gezondheidszorg, voeding, onderwijs, en cultuur en vrije tijd. Uit de enquête blijkt dat Belgische gezinnen het in 2020 gemakkelijker vonden om voor hun producten en diensten te betalen dan in 2019. 50% van de respondenten (5 punten meer dan in de barometer van 2019) geeft aan dat zij geen financiële moeilijkheden hebben ondervonden op de zes belangrijkste uitgaventerreinen. 47% (-5 punten) heeft in beperkte mate moeilijkheden ondervonden en 3% altijd. Hoewel de crisis een meerderheid van de Belgische gezinnen financieel lijkt te hebben gespaard, heeft ze toch de ongelijkheden verder versterkt. "De beperkingen en sluitingen als gevolg van de pandemie hebben geleid tot een kloof tussen degenen die normaal zijn blijven werken en degenen wiens werk is verminderd of zelfs werd stopgezet", verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Volgens onze barometer zegt 71% van de Belgen dat de crisis geen invloed heeft gehad op hun inkomen, maar tegelijk zegt 7% dat hun inkomen met meer dan 25% is gedaald. We kunnen dus vaststellen dat de coronacrisis van 2020 de ongelijkheden jammer genoeg heeft versterkt."

Mensen wiens inkomen niet is aangetast, hebben wel meer kunnen sparen: 23% van de respondenten vond sparen in 2020 gemakkelijk of zeer gemakkelijk, tegenover 17% een jaar eerder. Ook de gezinssamenstelling heeft een invloed op de Test Aankoop-index. Het meest precair blijven alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en gezinnen waarbij een van de twee ouders werkloos is. Anderzijds verbetert de situatie voor gepensioneerden en de klassieke gezinnen (2 ouders en 2 kinderen). "Door de sluiting van de horeca, het wegvallen van evenementen en de reisverboden, hebben veel consumenten heel wat geld opgepot. Het zal interessant zijn om te zien hoe men dit zal gaan besteden eens de grote bevrijding kan worden aangekondigd”, besluit Simon November.