Tussen 2005 en 2013 is het aantal superettes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 54% toegenomen (van 90 naar 139), terwijl ze in Vlaanderen en Wallonië zijn afgenomen in aantal. Dat blijkt uit cijfers over de kleinhandel van Statbel.

 

In 2005 lag slechts 7% van het totaal aantal Belgische superettes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar in 2013 was hun aandeel al opgelopen tot 12%. De stijging in het Brussel was tussen 2010 en 2013 wel een heel stuk minder uitgesproken dan in de voorgaande jaren.

In Vlaanderen daalde het aantal superettes tussen 2005 en 2010 net van 779 naar 720. Tussen 2010 en 2013 alleen al verdwenen er nog eens 77 superettes extra, zodat er in 2013 slechts 643 superettes over leven. In Wallonië daalde hun aantal van 390 in 2005 naar 369 in 2013. Daarbij gaat het eerder om een gelijkmatige daling. Over de hele periode daalde het aantal superettes in Vlaanderen met meer dan 17% en in Wallonië met meer dan 5%.

Hoewel er tussen 2005 en 2010 een algemene daling was, nam het aantal superettes in die periode in de meeste Belgische grote steden opnieuw toe. Tussen 2010 en 2013 was dat niet meer het geval (met uitzondering van sommige gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals Brussel-stad en Elsene, die een blijvende groei kenden). In sommige van die grote steden is er nu eerder sprake van een afname voor de periode 2010-2013: Gent ging van 31 naar 26 superettes, Antwerpen van 51 naar 50, Luik van 24 naar 21 en Charleroi van 14 naar 12 superettes.

Meer hyper- en supermarkten

Het aantal super- en hypermarkten in het Waalse en Vlaamse Gewest nam vooral sterk toe in de periode 2005-2010. Die trend zette zich daarna slechts in lichtere mate voort, met uitzondering van Vlaanderen, waar er tussen 2010 en 2013 nog eens vier nieuwe hypermarkten bij kwamen. De gemiddelde oppervlakte van alle voedingswinkels samen steeg dan ook het sterkst in Vlaanderen, met 17%, gevolgd door Wallonië met 11%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal super-en hypermarkten over de volledige periode 2005-2013 min of meer ongewijzigd. Door het grotere aandeel superettes in het totaal nam de gemiddelde oppervlakte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in die periode dan ook met 11% af .