Meer dan één op drie Vlamingen kocht vorig jaar tweedehands. Eén op de zeven (14,7%) deed dat uit financiële noodzaak. In Wallonië bedraagt het percentage zelfs 26,5%, blijkt uit onderzoek bij ruim 2.000 Belgen in opdracht van onder meer De Kringwinkel en 2dehands. 

Zowat 35% van de Vlamingen heeft vorig jaar iets tweedehands gekocht. Ze doen dat vooral "omdat het goed is voor de portemonnee" (66,6%) en omdat ze het leuk vinden om te zoeken naar spullen (41,2%). Vier op de tien kopen tweedehands uit milieu-overwegingen. Gemiddeld gaven we het voorbije jaar 119,4 euro uit aan tweedehandsspullen. Het zijn vooral jongeren en vrouwen die grotere tweedehandskopers blijken. 

Opvallend: 14,7% van de Vlamingen doet het uit financiële noodzaak. In Franstalig België ligt het aantal nog hoger: daar geeft één op de vier mensen (26,5%) aan het laatste jaar tweedehandsspullen te hebben gekocht uit geldnood. In 2021 lag het aandeel nog op 11,2%. Herw!n, de koepel van de Kringwinkels, benadrukt dat het goed is dat mensen die het minder breed hebben in tijden van financiële crisis een vangnet hebben. Ze roepen mensen daarom op om tweedehandsspullen zoveel mogelijk naar de Kringwinkel te brengen.