Een eigen apotheek openen zonder overmatige schuldenlast? Dat is de nieuwe franchiseformule in lease-beheer van Medi-Market Group. De groep wil de apothekersmarkt zo vlotter toegankelijk maken voor iedereen. 

België heeft een van de dichtste apotheeknetwerken van Europa. Toch sluiten jaarlijks een vijftigtal apotheken hun deuren omdat ze geconfronteerd worden met aanzienlijke investeringen en een grote druk op de marges. "Er is echter nog een reëel ontwikkelingspotentieel", aldus Medi-Market, een groep die gespecialiseerd is in parafarmacie en apotheken. Daarom lanceert het bedrijf vandaag in België een uniek concept in de geneesmiddelendistributie: franchise in lease-beheer.  “Gemotiveerde kandidaten krijgen de kans om hun droom van zelfstandig apotheker te verwezenlijken zonder een fors startkapitaal te moeten neertellen. Wij staan apothekers-ondernemers bij die niet in een familieapotheek kunnen stappen of niet over de financiële middelen beschikken om een rendabele vestiging aan te kopen”, aldus Yvan Verougstraete, CEO van Medi-Market. Het bedrijf stelt hen een handelsfonds ter beschikking op een uitstekend gelegen locatie en optimaliseert hun slagkracht op het gebied van inkoop en marketing. De apothekerfranchisenemer staat als zelfstandige in voor het volledige beheer van zijn apotheek, zowel wat bevoorrading als personeelsbezetting betreft. Alle gangbare vaste kosten, inclusief de huur van de apotheek, zijn volledig variabel, dat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van het omzetcijfer, wat het rentabiliteitsniveau alvast veilig stelt. 

“We willen onze 25 apotheken geleidelijk omvormen tot franchises”

De formule van Medi-Market geeft deze extreem concurrentiële markt een flinke boost, zeker nu de opening van nieuwe apotheken tot minstens 2024 geblokkeerd is. Een professional die zich als zelfstandige wil vestigen, is op dit ogenblik verplicht om een bestaande apotheek (en de bijbehorende uitbatingsvergunning) te kopen, en eventueel daarna te verhuizen naar een locatie met een groter groeipotentieel. “Dat is een bijzonder langzaam en complex administratief proces dat menig kandidaat-ondernemer afschrikt. Via onze nieuwe franchiseformule ondervangen wij dit risico voor de apotheker”, legt Olivier Laporta, pharmaverantwoordelijke bij Medi-Market. Met deze aankondiging wil Medi-Market zijn aanwezigheid in fysieke winkels verder ontwikkelen, maar ook om zijn 25 apotheken geleidelijk om te vormen tot franchises. “Het is geenszins onze bedoeling om de zaken te forceren. Wij willen gedreven professionals met ondernemingszin een hand reiken. Dit jaar staan twee à drie omvormingen op de planning en daarna willen we dit nieuwe concept stapsgewijs binnen ons netwerk uitrollen. Op die manier kunnen we ons blijvend concentreren op onze sterktes: nieuwe apotheken aankopen, hen op andere locaties installeren en centrale diensten uitbouwen (inkoop, logistiek, administratie) op maat van het beheer op het terrein”, besluit Yvan Verougstraete.