Makro Cash & Carry Belgium ondergaat sinds 14 september een gerechtelijke reorganisatie. De advocaten die door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen zijn aangesteld om de activiteiten van het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen, zijn nu op zoek naar serieuze kandidaten.

Gondola heeft vernomen dat dit proces in volle gang is. De twee door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen aangestelde advocaten, meester Nick Peeters (van Essenzia) en meester  Nathalie Vermeersch ( Vermeersch De Paep Advocaten), zijn een open marktconsultatie gestart die naar zij hopen zo breed mogelijk zal zijn.

Zij nodigen potentiële kopers van het geheel of een deel van de activiteiten van Makro Cash & Carry Belgium uit om deel te nemen aan het biedingsproces. Potentiële kandidaten kunnen hun bod nog doorsturen tot en met 8 november (12u). Dan wordt het biedingsproces afgesloten en zal de Ondernemingsrechtbank Antwerpen uiteindelijk  beslissen welk bod al dan niet weerhouden wordt. Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst en het biedingsdocument zal de geïnteresseerde(n) toegang verleend worden tot de data room waar zij de vereiste informatie zullen kunnen consulteren. Verschillende partijen hebben al belangstelling getoond en consulteerden reeds de data room.

Belangrijk: alle Makro en Metro vestigingen blijven  - tijdens de periode tot minstens 14 januari 2023  waarin zij bescherming tegen haar schuldeisers genieten -  operationeel.

Meer info?

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen via mail met :

Nick Peeters : NP@essenzia.be

Nathalie Vermeersch : nv@vermeerschdepaep.be