Op één maart jongstleden kon u op deze pagina’s een interview lezen met Aude Mahy, advocaat bij Loyens & Loeff over de mogelijke regelgeving van de juridische context van ‘gezondheidsclaimen’ van voedingsmiddelen. De beslissing die toen nog hangende was, is vandaag goedgekeurd door het Europese Parlement.

De Commissie voor Volksgezondheid en Milieu van het Europese Parlement bevestigd inderdaad dat de lijst van Europese gezondheidsclaimen op voedingsmiddelen werd aangenomen. Ter herinnering, van de 4600 aanvragen ter goedkeuring, haalden er slechts 222 de lijst. De claims die het Efsa (European Food Safety Authority) heeft geweigerd, moeten in de volgende zes maanden uit de markt worden teruggetrokken.

Het Europese bureau van consumentenorganisaties juichte de beslissing toe, de producenten langs hun kant hadden het iets moeilijker met de beslissing.

Lees ook: interview met Aude Mahy (1 maart 2012)