De frisdranken in ons land zullen binnen drie jaar maar liefst 25% minder suiker bevatten dan in 2000. Daarmee doet België het beter dan het Europese gemiddelde.

De Europese frisdrankproducenten hebben aangekondigd dat ze het gemiddelde suikergehalte in hun producten verder willen gaan verminderen. De UNESDA, de Europese federatie van frisdrankenproducenten, heeft een engagement aangekondigd om op Europees niveau het suikergehalte in frisdranken met 10% terug te dringen tussen 2015 en 2020. 

Die Europese doelstelling ligt volledig in lijn met het engagement dat de Belgische frisdranksector al in juni vorig jaar heeft genomen (namelijk een vermindering van 10% tussen 2012 en 2020). Hierdoor zal de totale vermindering van het suikergehalte in België tussen 2000 en 2020 uitkomen op 25%. Op die manier doet België dus beter dan het Europese gemiddelde, dat iets meer dan 20% zal bedragen. Dat meldt de VIWF, de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie.

Net als in België is het ook op Europees niveau de bedoeling deze doelstelling te halen door in te zetten op verschillende gebieden: promotie van producten met een verlaagd suikergehalte en zonder suiker, verdere verbreding van het productengamma (kleinere porties, nieuwe producten), herformulering (d.i. verlaging van het suikergehalte) van bestaande producten, wijzigingen binnen het portfolio...

Een derde light

De voorbije jaren hebben de Belgische producenten al sterk ingezet op een toename van het marktaandeel light- en zero-dranken, waardoor dit aandeel met 30% nu reeds tot het hoogste van Europa behoort. Alleen het Verenigd Koninkrijk doet het beter met 44%.