Op 1 april treedt de kilometerheffing voor vrachtvervoer in de drie gewesten in werking. Comeos, de federatie voor handel en diensten, klaagt aan dat het systeem technisch niet op punt staat, dat het duur is en geen impact heeft op de mobiliteit. De sectororganisatie pleit voor een slimme kilometerheffing.

Vrachtwagens moeten vanaf vrijdag een kilometerheffing betalen op basis van de afstand die zij op bepaalde snelwegen afleggen. Maar dat het systeem staat niet technisch op punt, zegt Comeos. “Uit tests is gebleken dat het registratiesysteem van de verplaatsingen niet op punt staat: als een vrachtwagen bijvoorbeeld op een parallelweg naast een autosnelweg rijdt, wordt dit geregistreerd als een verplaatsing op de autosnelweg. De transporteur zal dan onterecht een kilometerheffing moeten betalen”, zegt Dominique Michel (CEO van Comeos). “Het is grof dat deze technologie twee dagen voor de invoering niet correct werkt. Wij vragen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.”

Impact op winkelprijzen

Een ander argument tegen de kilometerheffing is dat de die onvermijdelijk een effect zal hebben op de winkelprijzen, zegt Michel. “Een lasagne die in de winkel ligt heeft een hele weg afgelegd. Eerst moeten de ingrediënten naar de producent vervoerd worden, vervolgens gaat het afgewerkte product van de producent naar de depots van de winkels, om van daaruit verdeeld te worden naar de supermarkten. Door de kilometerheffing worden al deze stappen duurder”.

“We schatten de totale kost voor de voedingsketen op 120 tot 170 miljoen euro. Alle schakels in de keten zullen de kilometerheffing gedeeltelijk of volledig doorrekenen aan de volgende schakel. Je krijgt een sneeuwbaleffect, waarbij de laatste schakel – de handel – beïnvloedt wordt door de hele keten. Daar komt de kost van de kilometerheffing voor ons eigen transport, van de depots naar de supermarkten, bovenop”, zegt Michel.

Voeding 0,5% duurder

De sector kan deze kost onmogelijk volledig op zich nemen, meent Michel. "In 2006 was de gemiddelde marge voor de sector nog 3% , nu blijft er nog 1,5% van over. We berekenden dan ook dat de kilometerheffing de prijzen van voeding in de winkels met 0,3 tot 0,5% zou kunnen doen stijgen. Dit cijfer geldt enkel voor voeding, maar de redenering kan je doortrekken naar de non-food.”

“Nood aan slimme kilometerheffing”

Hoewel Comeos zich sterk verzet tegen de kilometerheffing in zijn huidige vorm, zegt de federatie niet voor een afschaffing van de heffing te pleiten. “Wij zijn niet tegen de kilometerheffing, maar deze moet wel een impact hebben op de mobiliteit. Dat is met de huidige regelgeving niet het geval”, verduidelijkt Michel.

“Dit is een puur financiële operatie, zonder positief effect op onze mobiliteit. Wij vragen tegen 1 april 2017 een slimme kilometerheffing, die varieert naargelang het tijdstip en de locatie van de verplaatsing. Zo zouden vrachtwagenchauffeurs kunnen genieten van een gunstig tarief als ze buiten de spitsuren rijden, zodat de filedruk afneemt. Met een slimme kilometerheffing zou de voedingshandel 800 vrachtwagens uit de spits kunnen houden”, besluit de CEO van Comeos.