Het wordt steeds concreter: weldra zal Jumbo zijn eerste stappen op de Belgische markt zetten. Momenteel is de retailer volop onderzoek aan het doen naar de Belgische markt en daarvoor is het bedrijf op zoek naar een ervaren vastgoedacquisiteur. 

We lieten u in november al weten dat Jumbo van plan is om de oversteek naar ons land te wagen, maar nu worden die plannen ook steeds concreter. Zo liet Jumbo weten dat het op zoek is naar een Vastgoedacquisiteur voor België. “Jumbo kijkt naar mogelijkheden voor het openen van winkels in België. Aan de hand van zorgvuldig marktonderzoek inventariseren wij de wensen en behoeften van de Belgische consument. Met deze kennis bekijkt Jumbo of aanpassingen van de formule wenselijk zijn. Het lopende marktonderzoek richt zich op het selecteren van geschikte locaties in België. Door deze focus zijn wij op het moment op zoek naar een ervaren Acquisiteur België”, klinkt het in de vacature.

Concreet zal de acquisiteur instaan voor de keuze van de nieuwe locaties in België. “Er zal een team samengesteld (contractmanager, Casco manager en Winkelportfolio manager) worden dat zich bezig gaat houden met het uitbreiden in België. Jouw verantwoordelijkheid is het lokaliseren en verwerven van geschikte vestigingslocaties. Je gebruikt hierbij het externe netwerk en realiseert uitbreiding van winkeloppervlaktes. In een latere fase zal de focus komen te liggen op de optimalisatie van de bestaande winkelportefeuilles", luidt het in de vacature.

Dat Jumbo zijn pijlen nu op België richt, zat er al een tijdje aan te komen. Tijdens een recent interview van Gondola met Ton Van Veen, CFO bij Jumbo, liet hij alvast zijn voorliefde voor de Belgische markt blijken. “In ons meerjarenplan is de optie voorzien dat we de Belgische markt betreden. Laat me zeggen dat we het zeker niet uitsluiten. Voor dit of komend jaar is het nog niet, we willen eerst kijken welke mogelijkheden er zijn. We willen werken vanuit dezelfde filosofie, met een combinatie van omnichannel, online en foodmarkten. Het vergt een goeie voorbereiding en strategie als we naar België gaan. We zijn zeer landgericht, het zou dom zijn om te denken dat wat in Nederland werkt, dat ook doet in België”, vertelde Van Veen ons toen. En nu lijkt Jumbo dus ook effectief de daad bij het woord te voegen.