Intermarché zal zijn klanten met een nieuw aanduidingsysteem gaan informeren over milieu-effecten van hun consumptieve keuzes. Hiermee kunnen consumenten de producten vergelijken. Op een label wordt volgens de 3 onderstaande criteria het milieuprofiel van een vijftigtal producten aangeduid. Voor de voedingsmiddelen die Intermarché voor dit experiment heeft geselecteerd, kan de consument kennisnemen van de waarden voor het “CO2”-effect, dat betrekking heeft op de klimaatopwarming, het “WATER”-effect, dat betrekking heeft op het verschijnsel van groene algen of groene getijden en het “LUCHT”-effect, voor de schade aan bossen en gebouwen door zure regen.

Deze aanduiding is sinds begin november in gebruik voor de meeste merken van Intermarché in België.

Verschillende instrumenten voor hetzelfde doel: een aanduiding (met verwijzing naar de site), schapstoppers (met vermelding van producten waarvan het milieuprofiel is berekend), een volkomen nieuwe internetsite en milieuprofielen in de vorm van QR codes voor iPhone.