In de huidige periode van hoge inflatie, waarbij budgetten onder druk komen te staan, is het voor retailers en merken cruciaal om goed na te denken over de manier waarop ze aan business doen. “Er kan vaak betere efficiëntie ontstaan door je werking te herzien”, zegt managing director Tine Dirckx van Field & Concept.

Hoe moet je in de huidige context als bedrijf investeren zonder de prijzen te moeten kraken en een markt te breken? Het is een problematiek waar veel organisaties momenteel hun hoofd over breken. “Als het bijvoorbeeld om people gaat, ervaren veel bedrijven momenteel dat de huidige markt mogelijk de grootste uitdaging vormt en dat voor nog onbekende tijd”, zegt managing director bij Field & Concept Tine Dirckx. “We moeten samen inzetten op dat human capital. Daarbij mogen we niet denken in kostenposten, noch de focus leggen op de laagste eenheidsprijzen. Het gaat erom: hoe maken we ze goed en beter? Goede mensen kosten geld en zijn dat ook waard. Het is veel duurder om 100 euro te betalen voor iemand die slecht is, dan 150 euro te betalen voor iemand die goed is.”

“Duurzaamheid is niet enkel iets wat je moet zien in ecologische termen, maar ook wat betreft je inzet op de lange termijn. En om op de lange termijn in te zetten en te blijven groeien, zijn investeringen nodig. Daarvoor zijn gezonde marges nodig. Daar waken we graag over, door ervoor te zorgen dat we ook op digitaal vlak voorlopers zijn en blijven. Meer dan ooit geloven wij in ‘work smarter, not harder’. We denken dagelijks mee kritisch na over ‘the best way to go-to-market’ en het meest aangepaste businessmodel voor ieder merk en bedrijf. Zo geloven we sterk dat er vaak efficiëntie kan ontstaan door je werking te herzien.”

Challengen

“Weet jij hoeveel van je geïnvesteerd budget naar reële instore tijd gaat? Heb jij wel eens nagedacht of jouw supply chain en logistieke aanpak van POSM de meest optimale is? Zou er mogelijk nog meer efficiëntie te generen zijn om geproduceerd POSM en marketingmaterialen bij de eindklant te krijgen en zo tijd te winnen bij je sales teams? Is het mogelijk value added tijd te optimaliseren bij je sales en field teams om zo de sell-in en visibiliteit te maximaliseren? Dat zijn belangrijke vragen waar we mee antwoorden op zoeken. We challengen producenten en merken graag in het proces van merkactivatie en visibiliteit in de brede zin van het woord.”

“Zo hoeven we direct deliveries ook niet per se te bezien als een te dure kostenpost, maar als een investering voor de optimalisatie van de bottom line. Ook voor instore en sell-out activiteiten zien we evoluties in de markt. Zo merken we de snelgroeiende kracht van de retail media en de waarde van (instore) activaties die wordt gemeten aan data die verder gaan dan de pure sell-out. Awareness heeft ook zijn waarde & deze is niet onbelangrijk.”

“We zijn niet de partij die een businessmodel blindelings kopieert, maar nemen steeds diverse parameters en KPI’s onder de loep om de field sales, field merchandising, instore en logistiek te optimaliseren. Wij creëren mee extra tijd door enkele processen te herdenken met het oog op perfect store.”

 Field & Concept
©

 Field & Concept

Lokale en internationale knowhow

Field & Concept is naar eigen zeggen een atypische speler in een geconsolideerde markt, waar Franse groepen en buitenlands kapitaal de Belgische markt kopen met zicht op marktaandeel, volume en een kanaal naar de Nederlandse markt. “In de field marketing–field sales & merchandising, activaties en retail logistics–is onze markt een interessante omwille van onze zeer diverse demografie op een kleine oppervlakte”, schetst Dirckx. “Het is tegelijk een mature markt op het vlak van field sales & merchandising, waar we met enkelen de taart verdelen. Als een van de enige spelers zijn we 100 procent Belgisch én 100 procent owner-driven. Bij ons speelt geen extern kapitaal, geen buitenlandse inbreng of belangen en is er geen strijd naar marktaandelen. Terwijl we wel de high added value nastreven. In ons inclusieve model kapitaliseren we met veel ondernemerszin op people, waarden en normen, transparantie, vertrouwen, authenticiteit en duurzaamheid.”

Field & Concept kan binnen haar ecosystemen terugvallen op internationale slagkracht, met een sterke focus op de eigen markt van elke speler. “We delen de knowhow en best practices over expertises en landsgrenzen heen, weliswaar met sterke lokale focus. Het zijn onze expertise en vooral ook onze motivatie die ons drijven om samen uitdagende periodes zo (kosten)efficiënt mogelijk door te komen”, gaat Dirckx verder.

30 jaar ervaring

Dirckx werkt daarbij met enkele voorbeelden van verwezenlijkingen. “Zo kan een verbetering van routing via onze softwareoplossingen de reistijd en daarmee gerelateerde onkosten verminderen. Dat resulteert in maximalisatie van instore tijd en dus kostenefficiëntie. De verbetering in logistieke processen kan dan weer de return on investment verbeteren qua sell-in, door het winnen van tijd bij de field sales teams. In de diverse takken van de field & retail bepalen menig variabelen het eindresultaat. We bevinden ons al meer dan 30 jaar in de markt en hebben dus de nodige expertise verzameld. Dat is mede het resultaat van trial & error en dan voornamelijk door onszelf steeds opnieuw in vraag te stellen en te verbeteren. De industrialisatie van processen gaat bij ons hand in hand met de ‘Fieldgood’. Dat verwijst naar de intrinsieke motivatie die onze teams hebben om voor de merken van onze klanten te werken, de expertise waarmee we het doen en het nastreven van hoge kwaliteit. Wat we doen, doen we ook goed. Zo steken we voor onze partners graag steeds een tandje bij en gaan we voor hen de extra mile.”

Lokaal en duurzaam zijn twee kernbegrippen bij Field & Concept. “Onder meer met het oog op de langetermijnwerking, relaties en investeren in de toekomst. Dit zijn we de laatste jaren blijven doen en zit in ons DNA, want we zien de toekomst ambitieus en positief in. Hoe uitdagend de tijden ook zijn, des te kritischer en vooruitziend moeten we handelen. Daarnaast gaat het bij lokaal en duurzaam over de ecologische zin: onze Fieldlab is een passief gebouw dat we destijds zelf hebben ontwikkeld. Op 12 december 2022 vieren we haar 10-jarig bestaan. Sinds maart hebben we ook een nieuw ecologisch warehouse van 10.000 vierkante meter groot–met zonnepanelen en recuperatie van regenwater–waar we meer capaciteit hebben om te kunnen groeien met onze klanten en de markt. We werken naar een CO2-neutrale werking, dankzij softwaretools en logistieke investeringen. Sinds dit jaar zijn we ook 100 procent paperless en initiëren we heel wat andere eco-initiatieven en digitale ontwikkelingen.”

Deze innovatieve werking kan volgens Dirckx niet zonder wat ze zelf de Field & Office heroes noemt. “Ik wil hen bedanken voor de ongeziene en onvoorwaardelijke inzet. Zij steken keer op keer een tandje bij. Dat nemen we niet voor lief. Het is geen evidentie en we waarderen des te meer wat we samen als team kunnen bereiken.”

Meer info?

www.field-concept.com

Klik hier!