Door corona, fel gestegen grondstofprijzen en dito kosten hebben zelfstandige supermarktuitbaters het de voorbije jaren niet makkelijk gehad. Hoe staat hun financiële gezondheid ervoor? Financieel expert Luc Roesems vlooide aan Franstalige kant de balansen uit van vennootschappen die supermarkten exploiteren op franchisebasis of in samenwerking met zelfstandige ondernemers. In 2022 bleek meer dan één derde van hen verlieslatend.

We mogen van een bescheiden traditie spreken: sinds 2019 buigt financieel expert Luc Roesems zich om de twee jaar in samenwerking met APLSIA, de Franstalige beroepsvereniging voor de zelfstandigen in de foodretail, over de financiële toestand van de Waalse en Brusselse winkels. Die organisatie deelt de resultaten van het onderzoek met Gondola en onthult daarbij ook de verschillen tussen de retailers. Luc Roesems verzamelde gegevens voor 2022 uit de balansen die door de betrokken ondernemingen bij de Nationale Bank van België (NBB) moeten worden neergelegd. De steekproef bevatte deze keer 313 Waalse en Brusselse supermarkten, een kleiner aantal dan vorige keer (boekjaar 2020), toen Luc Roesems 358 bedrijven aan een blik onderwierp. Het kleinere aantal heeft te maken met de verandering van winkelketens, sluitingen en ontbrekende cijfers voor 2022, het boekjaar dat deze keer onder de loep genomen wordt.