Naar aanleiding van de publicatie van de jaarlijkse barometer van de European Brands Association (AIM) begin oktober, kon Gondola spreken met de directeur van deze vereniging, Michelle Gibbons. “Retailers bevinden zich in een sterke positie om alle consumentenprijzen voor elk product in hun schappen te bepalen”, vertelde ze.

AIM, de Europese merkenvereniging, heeft onlangs een enquête gehouden onder 900 fabrikanten van FMCG-goederen in 28 Europese landen. De resultaten toonden aan dat, in tegenstelling tot de algemene perceptie waarbij mensen denken dat het ergste van de inflatiecrisis achter de rug is, het commerciële klimaat toch nog steeds moeilijk blijft voor een groot deel van de fabrikanten, terwijl verstoringen in de toeleveringsketen hen eveneens nog altijd voor problemen blijven stellen. “De omvang van de verstoringen die iedereen troffen – dus niet slechts één fabrikant, maar iedereen en allemaal tegelijk – zoals de oorlog in Oekraïne, vergde een maandenlange reorganisatie die een aanzienlijke impact heeft gehad op de organisatie van de productie en de bevoorrading”, legt Michelle Gibbons, algemeen directeur van AIM, uit. “En dat terwijl onze toeleveringsketens normaal gezien zeer efficiënt zijn omdat de productie ruim van tevoren wordt gepland, met planningscycli die 2 tot 3 jaar kunnen bedragen. Denk maar aan de cumulatieve impact van de inkoop van ingrediënten, verpakking, transport, enzovoort.” Als gevolg hiervan zegt 72% van de ondervraagde bedrijven op dit moment nog steeds te kampen te hebben met leveringsproblemen, een cijfer dat slechts 3% lager ligt dan vorig jaar, waardoor 49% van de fabrikanten de productie noodgedwongen heeft verminderd of teruggeschroefd. Daarnaast moest 42% van hen ook de verpakking aanpassen, terwijl 52% te kampen had met een tekort aan arbeidskrachten. Tot slot had 78% van de fabrikanten te maken met onvoorziene kosten, waardoor ze gedwongen werden hun productie aan te passen.

Er wordt naar de retailers gekeken