Hein Deprez (Univeg) zal Herwig Dejonghe opvolgen als gedelegeerd bestuurder (CEO) van Pinguin Lutosa. Dejonghe wordt operationeel directeur van de beursgenoteerde groentenverwerker. Na de overnames van Scana Noliko en de diepvriesactiviteiten van Cecab, werd er een nieuwe groepsstructuur uitgetekend waarbinnen ook de verschuivingen van de kaderleden passen.

De nieuwe structuur voorziet een versterking van het management zodat de structuur en het organigram van PinguinLutosa (PL) kunnen aangepast worden aan de voorgemelde overnames. Voortaan zal de structuur uit drie divisies bestaan: de diepvriesgroentendivisie, de aardappeldivisie en de conservendivisie. Zo staat te lezen in een persbericht van PL.

Elk van deze divisies zal een eigen algemeen directeur (‘managing director’) krijgen. Voor de aardappeldivisie is dat Erwin Wuyts, de huidige algemeen directeur van Lutosa en voor de conservendivisie de huidge algemeen directeur van Scana Noliko, Dominiek Stinckens. In afwachting van de aanwerving van een algemeen directeur voor de diepvriesgroentendivisie, worde de afdeling geleid door Herwig Dejonghe.

Dejonghe zal dus operationeel directeur worden en zal vooral verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse business en de strategische projecten die betrekking hebben op de drie divisies. Verder blijft Steven D’Haene financieel directeur en Hans Luts zal zich concentreren op de recente overnames en het optimaliseren van de aanwezige synergiën.

De eerste jaarhelft was niet makkelijk voor PL. De marktomstandigheden waren zeer moeilijk en het onzekere klimaat zorgde voor een onstabiele aanvoer in de productie. Ook voor de komende maanden ziet het er naar uit dat de marktsituatie moeilijk blijft. De nog steeds onzekere economische omstandigheden maken het moeilijk om een specifieke prognose voorop te stellen voor 2011 en de daaropvolgende jaren.

Daarnaast geeft PinguinLutosa nog mee dat de overname van Scana Noliko volledig is afgerond en dat vanaf 1 september de operationele en commerciële activiteiten van de diepvriesdivisie van het Franse Cecab volledig in handen van PinguinLutosa zijn.