De groep Casino (Monoprix, Franprix, Cdiscount, Géant, Naturalia) zou van vers kapitaal voorzien worden door de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Bovendien is Casino in gesprek met zijn aankoopbondgenoot Intermarché, die meer dan honderd winkels zou kunnen overnemen.

De Casino-groep verkeert in moeilijkheden. Het heeft een nettoverlies van 316 miljoen euro geboekt voor het jaar 2022, zijn Franse merken verliezen marktaandeel, en zowel de groep zelf als zijn holding Rallye, die 51,7% van de aandelen bezit, hebben zware schulden. Er zijn weliswaar activa verkocht, zoals een nieuw aandelenpakket in de succesvolle Braziliaanse retailer Assai, maar dat is gedaan om de schuld van Groupe Casino, die eind 2022 6,4 miljard euro bedroeg, terug te dringen. Er zullen waarschijnlijk nog meer desinvesteringen buiten Frankrijk plaatsvinden om de volgende aflossingsdata van 2024 en 2025, die €3 miljard bedragen, te halen. Maar dit lost niet de aanzienlijke schuld op die op de rekeningen van de Rallye-holding drukt: 2,8 miljard euro. Door dit alles is de aandelenkoers van Casino en Rallye natuurlijk gekelderd, en de retailer heeft geld nodig om een ramp te voorkomen.

Wordt de redder Daniel Kretinsky? De Tsjechische miljardair bouwde zijn fortuin op met kolenmijnen en elektriciteitscentrales. Nu investeert hij in Frankrijk, waar hij studeerde. Na de pers en de uitgeverij richt hij zich nu op de handel: hij is onlangs de grootste aandeelhouder geworden van Fnac Darty. Hij bezit ook al 10% van Casino, en stelt voor zijn belang te vergroten via een enorme kapitaalverhoging van 750 miljoen euro (de huidige beurswaardering van Casino is slechts 700 miljoen euro). Hij stelt echter één voorwaarde: een schuldherschikking waarbij de schuldeisers een omzetting van de schuld in kapitaal zouden aanvaarden.

Drievoudige alliantie

Maar dit is niet het enige nieuws van Casino. De groep heeft zijn krachten gebundeld met Teract, dat eigenaar is van talrijke tuincentra (Jardiland) en dierenwinkels, en dat voor het grootste deel wordt gecontroleerd door InVivo, een groep van 188 landbouwcoöperaties. Het is de bedoeling dat er twee entiteiten ontstaan. De ene zou verantwoordelijk zijn voor de distributie, geleid door Casino, de andere voor de levering van verse produkten, verzorgd door InVivo. 500 miljoen, en InVivo zou bereid zijn om 200 miljoen op tafel te leggen. Andere investeerders zouden welkom zijn. Er is echter een derde partij bij de besprekingen betrokken: de groep Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricomarché, Poivre Rouge, enz.). Intermarché is reeds verbonden met Casino voor aankopen in Frankrijk. En de Mousquetaires zouden bereid zijn een cheque van 100 miljoen te tekenen... maar ook om onder de vlag van Intermarché tussen 100 en 180 supermarkten, hypermarkten of buurtwinkels van Casino over te nemen. Een noodzakelijkerwijs kostbare transactie, maar die Intermarché in staat zou stellen de groei van haar voorraad te vergroten, die wordt afgeremd door de moeilijkheden die momenteel in Frankrijk bestaan om de vergunningen voor de bouw van nieuwe winkels te verkrijgen.

Deze drievoudige alliantie zou, indien zij tot stand komt, voordelen bieden aan alle drie de partijen: Casino zou, naast de door Daniel Kretinsky ingebrachte middelen, verlost worden van onrendabele of minder rendabele winkels, InVivo zou afzetmogelijkheden vinden voor zijn landbouwproducten en Les Mousquetaires zouden hun inkoopalliantie met Casino tot 2028 consolideren door goede mogelijkheden te vinden voor de exploitatie van de fabrieken en de vissersvloot van hun industriële divisie, Agromousquetaires.