"Nog een award ?" Een logische reacties van onze lezers, bij het ontdekken van de "Greener Packaging Award". Alleen is er nooit tevoren een trofee geweest die nuttiger is dan deze. Omdat hij de aandacht wil vestigen op de enorme inspanningen die vandaag de dag qua milieubescherming door alle betrokken actoren worden geleverd, en omdat het meer doet dan belonen: inspireren, best practices aanduiden en zelfs de consument bewust maken van de inspanningen die worden gedaan.

De Greener Packaging Award is er gekomen door de samenwerking van Gondola en Fost Plus. Voor ons blad was het evident om aandacht te besteden aan de duizend en een duurzame initiatieven die onze redacteurs te weten komen en waarvan de lezers…. de actoren zijn. Voor Fost Plus is het de kerndoelstelling van deze erkende privéorganisatie. Belast met de terugnameverplichting en informatie over huishoudelijk verpakkingsafval ten behoeve van haar 5.233 leden werkt de vzw Fost Plus aan promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recycling, waardoor een recyclagepercentage van 80% en een valorisatie (90%), opgelegd door de overheid bereikt wordt. Ook worden de leden gesensibiliseerd om de ecologische voetafdruk van hun verpakkingen te verminderen.

Vanaf het begin was het voor beide partners duidelijk dat de "Greener Packaging Award" opgericht moest worden met de nadruk op veeleisendheid en transparantie. Dat het doel van deze award vooral niet een communicatiegadget moest zijn, een "groen alibi", maar integendeel een erkenning van de kwaliteit van de globale aanpak van de laureaten. We zijn bijzonder verheugd dat we rond deze filosofie de vaardigheden van een groot aantal partners hebben kunnen samenbrengen.

De Greener Packaging Award in het kort

Organisators en partnersDe Greener Packaging Award wordt gezamenlijk georganiseerd door Fost Plus en Gondola Magazine, met de steun van: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, Comeos, Fevia, DETIC en GS1

Voor wie is de award bestemd?De kandidaten worden verdeeld over vier categorieën. De twee eerste betreffen packagingconcepten, ontwikkeld door studenten of professionele ontwerpers. De twee volgende categorieën belonen respectievelijk KMO's of grote Belgische en Luxemburgse bedrijven die op de markt een verpakt product hebben gebracht met een verpakking die werd ontwikkeld met het oog op de ecologische voetafdruk.

EvaluatiecriteriaDat zal o.a. zijn: gewichts- en/of volumevermindering, herkomst van materialen, overweging van het einde van het leven van een verpakking, functionaliteit, optimalisering van transport en logistiek, communicatie naar de consument toe…

Bekendmaking resultaten De uitreiking zal plaatsvinden 20 november 2012, tijdens de Europese week van de afvalvermindering.

Hoe een dossier indienen Bezoek vandaag nog de site www.greenerpackagingaward.be

  • De jury

Alle ingediende dossiers worden onderzocht door een jury van experts uit verschillende domeinen:Vertegenwoordigers van de overheden? Het Waals Gewest? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Het Vlaams Gewest? De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)Vertegenwoordigers uit de academische wereld? De Xios Hogeschool Limburg en de Karel De Grote Hogeschool? Pack4food / UGent? Intertek RDC? CO2LogicVertegenwoordigers van de verpakkingsindustrie? Het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI)? Val-I-Pac? Fost PlusVertegenwoordigers van de beroepsfederaties? FEVIA? Comeos - FedPack? Deticeen packaging designereen vertegenwoordiger van milieuorganisatieseen vertegenwoordiger van Gondola

  • Over de Greener Packaging Award

DelhaizeGoed initiatief om inspanningen op het vlak van duurzaamheid in onze sector in de verf te zetten, alsook verder research en ontwikkelingen in packaging te stimuleren.

Coca-ColaFantastisch initiatief! Op die manier dagen we elkaar verder uit om onze verpakkingen steeds duurzamer te maken en te blijven innoveren. Hier kan het milieu alleen maar bij winnen!

FeviaDe Greener Packaging Award is een zeer breed gedragen initiatief dat bedrijven, groot én klein, alsook creatievelingen erkenning kan geven voor hun inspanningen voor een duurzamere verpakking.

SpadelElk initiatief dat de initiatieven van de bedrijfswereld om een duurzaam bedrijf in een duurzame wereld op te bouwen belicht, juichen we toe. Het is de erkenning voor de aanzienlijke inspanningen van economische actoren bij wie duurzame ontwikkeling een belangrijke pijler van hun strategie is.