Volgens het Oivo zou de gezinskorf aan het begin van deze decembermaand een waarde hebben van 607,91 euro. Deze index geeft een raming van de noodzakelijke uitgaven voor een gemiddeld gezin in de loop van een week. Vandaag de dag moet een gemiddeld gezin over 2.634,28 euro per maand beschikken om aan al zijn uitgaven te kunnen voldoen.