De Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie heeft haar onderzoek afgesloten en bekend gemaakt dat er geen prijsafspraak bestond tussen Alken Maes en AB InBev. Eind 2011 kondigden de bierproducten bijna gelijktijdig een verhoging van hun prijzen aan. Er heeft dus geen ongeoorloofde informatie-uitwisseling tussen de twee partijen plaatsgevonden. Het feit dan Alken Maes AB InBev heeft gevolgd met zijn prijsverhoging zou, volgens de conclusie van het onderzoek, niet vreemd zijn. "Wij zijn tevreden dat (de mededingingsautoriteit) bevestigt dat alles volgens de regels is verlopen en dat het informele onderzoek dus bevestigt wat wij altijd gezegd hebben, namelijk dat Alken-Maes met geen informatie met zijn concurrenten uitwisselt over de prijs, noch enige andere gevoelige informatie en dat Alken-Maes nooit akkoorden over prijzen sluit", verklaart de woordvoerder van de Belgische dochter van de Heinekengroep, Lars Vervoort.

Het dossier is hiermee echter nog niet gesloten, aangezien minister Johan Vande Lanotte, die om dit informele onderzoek had gevraagd, nu ook nog om een formele behandeling kan verzoeken bij de Raad voor de Mededinging.