Op de hoofdzetel van Delhaize verdwijnen 280 jobs. Toch vallen de ontslagen niet onder de wet-Renault, waardoor de supermarktketen veel geld bespaart. De vakbonden reageren woedend. 

Delhaize schrapt 280 jobs op zijn hoofdzetel in het kader van het plan om al zijn winkels te verzelfstandigen. Het gaat om 247 vaste jobs en 33 consultants en tijdelijke werknemers. Toch valt Delhaize niet onder de wet-Renault, die van toepassing is op bedrijven met meer dan 300 werknemers die meer dan 30 werknemers willen ontslaan in een periode van 60 dagen. De wet omvat een procedure die is bedoeld om werknemers beter te beschermen en die ondernemingen onder meer verplicht om vakbonden inspraak te geven en een doorgedreven consultatie- en informatieronde op te zetten. Delhaize valt buiten de wet, zegt woordvoerder Roel Dekelver aan Gondola: “Op het hoofdkantoor zal de geleidelijke transitie van eigen supermarkten naar aangesloten winkels resulteren in de geleidelijke vermindering van het aantal posities op het hoofdkantoor. Het aantal vertrekken zal tot een minimum beperkt worden. Het aantal posities zal dus geleidelijk afnemen over een langere periode. We spreken dus niet over een Wet Renault-situatie.”

De démarche zet extra druk op de al zwaar beproefde relatie met de sociale partners. “Je hebt de geest en de letter van de wetgeving. Het is duidelijk dat Delhaize misbruik maakt van de wet en zijn ontslagprocedure zo regelt dat het ontsnapt aan de wet”, zegt Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK. “We vragen dat politici hiernaar kijken, want het kan niet de bedoeling zijn wetgeving op deze manier te omzeilen.” De vakbonden willen de druk op Delhaize hoog houden door in de komende weken telkens zeker op zaterdag de eigen winkels te sluiten. Ook op dagen waarop directie en vakbonden samen zitten, zouden winkels gesloten blijven. “Bij sommige werknemers is de stakingsbereidheid groter dan bij anderen. Er zijn er waarvoor de situatie financieel begint door te wegen”, aldus Jan De Weghe. Voor vakbonden en werknemers wordt het uitputtingsslag waarvan de uitkomst heel onzeker is.