Sinds het einde van de lockdown zakken veel Fransen af naar België om er sigaretten te kopen. Maar Frankrijk heeft nu besloten om het toegestane volume te beperken tot één slof, in plaats van vier.

Alle handelaars aan de grens met Frankrijk zullen het bevestigen: sinds de heropening van de grenzen zijn ze getuigen van een toestroom aan Fransen die hier hun voorraad tabak komen inslaan. Een fenomeen dat ook de Franse autoriteiten niet ontglipt is. De Nationale Vergadering, een onderdeel van het Franse parlement, heeft deze week dan ook gestemd over een maatregel om de hoeveelheid sigaretten en tabak die buiten Frankrijk wordt gekocht, te verminderen. Het resultaat? Fransen die de grens oversteken mogen voortaan nog maximaal 1 slof sigaretten kopen in plaats van 4. Voor de Franse minister Olivier Dussopt sluit deze maatregel in de eerste plaats aan bij een doelstelling op het gebied van de volksgezondheid, aangezien een recente studie heeft aangetoond dat 27% van de rokers zei dat ze tijdens de lockdown hun tabaksconsumptie verhoogd hebben. Daarnaast is de maatregel duidelijk ook bedoeld om de Franse tabakswinkels te ondersteunen en de belastinginkomsten op peil te houden, op een moment dat alle staten proberen om begrotingsmiddelen vrij te maken.