Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is voortaan verplicht zijn inspectieresultaten van horecazaken en detailhandelaars publiek bekend te maken. Dat heeft de Raad van State beslist, die met zijn arrest Test-Aankoop gelijk geeft.

De consumentenorganisatie eiste dat de inspectieverslagen openbaar werden gemaakt. Volgens Test-Aankoop blijkt uit de verslagen van het FAVV dat de hygiëne in de horeca en detailhandel immers duidelijk te wensen overlaat. “Respectievelijk bijna 50 en 40%van de verslagen waren ongunstig. En dit is een trend gedurende verschillende jaren”, klinkt het. De organisatie neemt Denemarken als voorbeeld. Daar worden de verslagen ook bekendgemaakt, wat op minder dan tien jaar de gunstige rapporten met een kwart deed toenemen. Het FAVV reageert dat het al bezig is met de praktische uitwerking van de beslissing, en dat er bij de voorstelling van het jaarverslag van het FAVV over gecommuniceerd zal worden.

Concreet moet het Voedselagentschap vanaf 2015 nu de inspectieverslagen publiceren op de website foodweb.be. In welke vorm dat juist zal zijn, moet nog bekend gemaakt worden. Niet elke consument kan immers de verslagen correct analyseren.

Gemengde reacties

Volgens Dominique Michel (Comeos) zou het beter zijn om bij elk rapport een korte samenvatting voor de consument bij te voegen, en ook ruimte te laten voor een korte reactie van de handelaar. Dat zei hij in Le Soir.

Het NSZ pleit ook voor een afzwakking, en blijft principieel tegen de verplichte publicering. "NSZ is en blijft een tegenstander van het online publiceren van die resultaten omdat het ‘not done’ is om ondernemers aan de schandpaal te nagelen, maar is anderzijds niet helemaal ontevreden omdat ze een aantal, belangrijke afzwakkingen uit de brand heeft kunnen slepen in het belang van de horeca en de kleinhandel. Zo wordt het volledige inspectieverslag niet gepubliceerd, kunnen administratieve fouten alleen niet leiden tot een slechte evaluatie, tellen bij het begin oude inspectieresultaten niet mee, zal men niet met een ongenuanceerd evaluatiesysteem werken en is het onmogelijk om lijsten van bijvoorbeeld de slechtst scorende zaken te trekken. Jammer is dan weer dat tijdelijke inspectieresultaten wel zullen worden gepubliceerd en men bij een positieve hercontrole toch niet meer tot de categorie ‘zeer goed’ kan behoren", klinkt het bij de zelfstandigenorganisatie.