Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) heeft vorig jaar maar liefst 240 klachten ontvangen over de online verkoop van voeding. Het merendeel van de klachten gaat over huisbereide levensmiddelen, zoals patisserie en maaltijden, die vaak via sociale media zoals Facebook Marketplace worden verkocht.

In 2022 behandelde het FAVV een recordaantal klachten over de online verkoop van voeding. In totaal ging het om 240 gevallen, een stijging van ongeveer 40% tegenover de 170 klachten die behandeld werden in 2021. Het merendeel van de klachten gaat over huisbereide levensmiddelen, zoals patisserie en maaltijden, die vaak via sociale media zoals Facebook Marketplace worden verkocht. Bij meer dan de helft van de klachten die in de afgelopen twee jaar werden ingediend, vroegen consumenten zich af of de persoon of het bedrijf gekend is bij het FAVV. Een terechte vraag, want uit onderzoek van het FAVV blijkt dat in de grote meerderheid van de gevallen de verkopers niet geregistreerd waren bij het FAVV. Nochtans is een toelating bij het agentschap nodig, omdat je als hobby-kok een deel wordt van de voedselketen en dus verantwoordelijk bent voor de voedselveiligheid van je producten. "Een toelating is belangrijk. Wanneer consumenten ziek worden moet het FAVV namelijk kunnen nagaan waar in de voedselketen het probleem zich situeert (bij de verkoper, de leverancier,…) om zo het probleem zoveel mogelijk in te dijken", licht het FAVV toe. "Bovendien zorgt dit ervoor dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met professionele spelers die de regels nauwgezet naleven. Eten verkopen via Facebook Marketplace en andere platformen is dus niet verboden, maar je moet wel de nodige stappen volgen."