Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met twee wetten die de beslechting van kleine consumentengeschillen buiten de rechtbank mogelijk maken. Deze wetten hebben als doel het consumentenvertrouwen in de onlinehandel en de verkoop in grensstreken herstellen.

Consumenten die ontevreden zijn over een product of een dienst die aangekocht werd op het internet of in de winkel (ook in andere Europese landen) kunnen nu een vaak lange en dure rechtzaak vermijden. De lidstaten worden immers gedwongen om ervoor te zorgen dat er ADR- organen (Alternative Dispute Resolution, of Alternatieve geschillenbeslechting) bestaan voor alle economische sectoren en om maatregelen te nemen die de onpartijdigheid van de bemiddelaars waarborgen.

Wat aankopen op het internet betreft, voorziet het reglement de oprichting van een online platform waar benadeelde consumenten klacht kunnen indienen in hun eigen taal en die naar de meest geschikte instelling te sturen.

Om toegepast te kunnen worden, moeten deze wetten ook nog worden goedgekeurd door de Europese Raad. Volgens de woordvoerder van het Europees Parlement moeten ze binnen de twee jaar ingaan.