De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel aanvaard dat reparatie van gebroken toestellen moet vergemakkelijken voor de consument. Het nieuwe ‘recht op reparatie’ moet de afvalberg reduceren en de doelstellingen van de Europese Green Deal – die van Europa het eerste klimaatneutrale continent wil maken tegen 2050 – ondersteunen.

Het voorstel moet belemmeringen wegnemen die de consumenten ervan weerhouden om hun afgedankte toestellen te laten repareren. Zo zou het hen ertoe moeten aanzetten om zelfs wanneer de wettelijke garantieperiode verstreken is, reparatie boven vervanging te verkiezen. Daarmee wil de Comissie onder andere de reparatiesector een boost geven. Producenten zullen herstel moeten aanbieden binnen de wettelijke garantieperiode, behalve als die duurder is dan vervanging. Buiten de wettelijke garantieperiode introduceert het plan een resem rechten en instrumenten voor zowel consument als producent:

  • het recht voor consumenten om te eisen dat producenten producten herstellen als die volgens de EU-wetgeving technisch te repareren zijn (bijvoorbeeld wasmachines of televisies). Zo kunnen consumenten zich altijd tot iemand wenden voor reparatie en zullen producenten aangemoedigd zijn om duurzamere bedrijfsmodellen te ontwikkelen;
  • de verplichting voor producenten om consumenten te informeren over de producten die door de producenten zelf moeten worden gerepareerd;
  • een online reparatieplatform om consumenten in contact te brengen met reparateurs en verkopers van gerepareerde goederen in hun buurt. Het platform zal zoekopdrachten op basis van locatie en kwaliteitsnormen suggereren, zodat consumenten aantrekkelijke aanbiedingen kunnen vinden en reparateurs zichtbaarder worden;
  • een Europees reparatie-informatieformulier dat consumenten bij elke reparateur kunnen opvragen. Zo worden de reparatievoorwaarden en -prijzen transparanter en wordt het voor consumenten gemakkelijker om reparatieaanbiedingen te vergelijken;
  • een Europese kwaliteitsnorm voor reparatiediensten zal worden ontwikkeld om consumenten te helpen reparateurs te vinden die kwaliteitsvol werk leveren. Deze norm zal openstaan voor alle reparateurs in de hele EU die zich willen inzetten om minimumkwaliteitsnormen na te leven, bijvoorbeeld op basis van de levensduur of beschikbaarheid van producten.

Volgens de Europese Commissie zijn de gevolgen van het voortijdig weggooien van herstelbare afgedankte producten 35 miljoen ton afval, 30 miljoen ton verbruikte hulpbronnen en 261 miljoen ton broeikasgasemissies per jaar in de EU. Daarbij lopen consumenten naar schatting bijna 12 miljard euro per jaar mis. De Commissie verwacht dat het recht op reparatie 4,8 miljard euro aan groei en investeringen in de EU zal opleveren. Een recente ‘Eurobarometer’ liet nog blijken dat 77% van de Europeanen al aangaf dat ze zich meer wilden inzetten om klimaatverandering te beperken. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.