Een nieuw onderzoek van Nielsen over de etikettering van levensmiddelen en gezonde voeding toont aan dat 59% van de consumenten over de hele wereld problemen heeft met het begrijpen van voedingsetiketten op levensmiddelenverpakkingen. Meer dan de helft (53%) van de ondervraagde consumenten vindt zichzelf te zwaar. De helft van hen zegt pogingen te hebben gedaan om gewicht te verliezen. Toch wordt in hetzelfde onderzoek geconstateerd dat de helft van de consumenten de voedingsetiketten slechts gedeeltelijk begrijpt. Vier op de 10 personen zeggen de etiketten te begrijpen en 7% begrijpt ze helemaal niet.

Bovendien heeft de consument onvoldoende vertrouwen in de gezondheidsclaims. Van de 10 producten werden er door meer dan 20% van de consumenten slechts drie geloofwaardig bevonden.

De helft van de respondenten bevestigt ervoor te zijn dat het aantal calorieën in de menu's van de fastfood restaurants wordt opgenomen. 31% meent dat deze gegevens soms getoond moeten worden en 20% dat ze nooit moeten worden getoond.

Uit dit onderzoekt blijkt volgens Nielsen het belang om de klant beter te informeren met betrekking tot de etikettering om de scepsis die blijkbaar bestaat, te verminderen.