Het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging heeft zijn rapport openbaar gemaakt met betrekking tot een informatie-uitwisseling over de prijzen tussen producenten van confiserie. Het auditoraat concludeerde dat het een schending betrof van de wet op de bescherming van de economische mededinging. Het dossier moet nu worden onderzocht door een kamer van de Raad voor de Mededinging. Dit onderzoek, dat door de Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie is gehouden, betrof een mogelijke schending van de mededingingswet gedurende de periode van januari 2005 tot mei 2008. De verdenkingen van een informatie-uitwisseling over de prijsverhogingen en de onderhandelingen met de belangrijkste klanten, hadden betrekking op ondernemingen die lid waren van een multisectoriële ondernemingsvereniging. De conclusie van het rapport was dus dat de wet op de bescherming van de economische mededinging – verscheidene malen – was overtreden. De markten voor diervoeding, ijs, sauzen, soepen, verzorgingsproducten en cosmetica maakten eveneens deel uit van het onderzoek.

De ondernemingsvereniging en de betrokken ondernemingen kunnen nu in verweer gaan bij een kamer van de Raad voor de Mededinging. Deze laatste zal vervolgens een definitieve uitspraak doen over het feit of er al dan geen schending is van het mededingingsrecht.