In april dit jaar lopen de melkquota definitief af, waardoor de melkprijzen mogelijk nog verder zullen dalen. Belgisch europarlementslid Marc Tarabella (PS) vreest een rampscenario. Door een overaanbod zou de markt immers overspoeld worden, en zouden de minder competitieve producenten, zoals de Belgen, “verdrinken”. Aangezien het opschorten van de quota definitief is, vreest de PS’er dat de prijzen zich niet zullen herstellen maar permanent laag blijven.