Comeos en Hilde Crevits, de Vlaamse minister voor mobiliteit, hebben maandag 23 januari jl. de resultaten bekend gemaakt van het eerste PIEK-project waarmee de stille bevoorrading tijdens de daluren wordt getest. Vanwege de bemoedigende resultaten heeft de minister besloten naar een hogere versnelling over te schakelen. Comeos vraagt op zijn beurt een uitbreiding van het project PIEK II in de Waalse en Brusselse gewest.

Het project is in zeven Vlaamse steden uitgevoerd met medewerking van Colruyt en Delhaize. Deze winkels hebben hiervoor geïnvesteerd in stille vrachtwagens, in materieel waarmee zonder geluidshinder geladen en gelost kan worden en in aanpassingen van de winkels. Er is geen enkele klacht van omwonenden geregistreerd. De handelaars hebben een niet onbelangrijke tijdwinst genoteerd en de chauffeurs ondervonden minder stress en constateerden dat het verbruik tot wel een derde lager lag.

Bovendien heeft Comeos aan Bruno De Lille (Brussel) en Philippe Henry (Wallonië) gevraagd om de resultaten in aanmerking te nemen. Philippe Hendry toonde zich enthousiast, terwijl Bruno De Lille Comeos heeft uitgenodigd om de modaliteiten en de impact van PIEK te bespreken.