Maandag heeft Johan Vande Lanotte, minister van de Consumenten, zijn intentie uitgesproken tot het oprichten van een gemeenschappelijke ombudsdienst waar de consumenten hun klachten naartoe kunnen sturen.

De minister heeft maandagochtend op VRT-radio geconstateerd dat er op dit moment te veel bemiddelingsinstanties en ombudsdiensten zijn. Hij legde vervolgens uit dat de consumenten niet weten waar zij recht op hebben. Hij wil deze instanties dus reorganiseren tot één gemeenschappelijke ombudsdienst met drie taken: het grote publiek informeren, klachten verzamelen en optreden als geschillencommissie.

Test-Aankoop en het Oivo hebben dit initiatief van de minister van Consumenten direct met instemming begroet. Het Oivo acht het noodzakelijk dat de consumenten gemakkelijk toegang hebben tot een informatie- en ombudsdienst voor alle geschillen. Test-Aankoop verklaart: "Met deze dienst weet de consument waar hij zijn klachten naartoe kan sturen". De organisatie pleit voor een organisatie van dit type naar Nederlands model.