De Franse consumentenorganisaties vrezen een stijging van de prijzen voor voedingsmiddelen in supermarkten ten gevolge van de vlucht van de graankoersen op de internationale markten. De leveranciers zouden deze stijging wensen, maar de distributeurs proberen geruststelling te bieden. Zij zijn namelijk van mening dat het nog veel te vroeg is om over een mogelijke afwenteling te spreken. “Er is altijd een tijdsverloop van enkele maanden nodig tussen de verhoging van de grondstoffenprijzen en een eventuele weerslag daarvan en het moet gaan om een verhoging op lange termijn”, verklaart Mathieu Pecqueur, die belast is met landbouwvraagstukken bij de Franse federatie voor handel en distributie(FCD).

Volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties zou de vlucht van de landbouwgrondstoffen in juli hebben geleid tot een stijging van 6% van de voedselprijzen.

Deze stijging zou voorlopig slechts betrekking hebben op de beurzen, maar de consumentenorganisaties waarschuwen al dat zij de komende maanden op de schappen van onze winkels weerspiegeld zou kunnen worden. “Wat wij in het verleden hebben gezien is dat de weerslag van de grondstoffenprijzen sneller bji stijgingen plaatsvindt dan bij dalingen”, merkt Thierry Saniez op, algemeen gedelegeerde van de CLCV, de vereniging ter bescherming van de consumenten.

Lees ook: De prijzen van voedingsmiddelen stijgen met 6%