Ontdek de hoogtepunten van de tweede dag van Gondola Days.

Jef Colruyt (CEO Colruyt) had het over het huidige klimaat van angst en onzekerheid. Net nu moeten bedrijven, retailers en merken vertrouwen wekken: ze moeten een rots in de branding zijn, maar tegelijk moet ze innoveren en naar andere businessmodellen kijken. Vandaag is er heel wat potentieel om op een andere manier naar onszelf en onze omgeving te kijken. Eén van de evoluties voor de toekomst is de hyperpersonalisatie van voeding, naast vergaand duurzame oplossingen voor verpakkingen.

Stéphane Ronse(Foodbag) wees op het belang van duurzaamheid en lokaal kopen en produceren. “Klanten verwachten dat van ons, ze geven ons daar feed back over. We moeten daarvoor overleggen met leveranciers, zoals we al doen met vlees.” Erwin Schöpges(European Milk) sloot zich daarop aan en legde de nadruk op duurzaamheid, weg van een race to the bottom, waarbij er alleen maar verliezers zijn. Hij gelooft in samenwerking met retailers, iets waar beide partijen beter van worden. “We willen op zijn minst een alternatief aanbieden aan de consument.”

Jo Caudron(Scopernia) gebruikte de metafoor van de berg. In tegenstelling tot de voorbije decennia is er nu vooral pessimisme: het gaat bergaf. Bedrijven moeten voor zichzelf uitmaken waar ze zich op die berg bevinden. Kijken ze enkel naar zichzelf, naar sectorgenoten, ... . Vanop de berg heb je perspectief en zie je waar je als bedrijf naar toe kan, wat de mogelijkheden zijn.

André de Wit (Leadership Academy) ging in op welke virtuele vaardigheden leiders moeten hebben, nu er vooral getelewerkt wordt. Belangrijk is duidelijkheid: iedereen moeten weten wat van hem verwacht wordt en wat de doelstellingen zijn. Zeker wanneer er vanop afstand gewerkt wordt is dat niet evident. Tegelijk moeten leidinggeven vertrouwen geven aan hun medewerkers en empathie tonen voor de omstandigheden waarin ze werken. Die omstandigheden zijn niet voor iedereen even makkelijk.

Gondola Days

Bent u benieuwd naar de andere sprekers van Gondola Days? Schrijf u dan nog snel in!

Klik hier!
Gondola Days