Het Uitvoerend Comité van Delhaize heeft zijn voornemen aangekondigd in 2012 af te zullen zien van 50% van zijn bonussen en van loonindexering. De stock options zouden ook met 40 à 50% worden verlaagd. Daarnaast zijn de eerder aangekondigde voorspellingen voor het boekjaar 2012 zijn bevestigd door gedelegeerd bestuurder Pierre-Olivier Beckers.

De algemene vergadering van de distributeur werd opgehouden door de actiegroep “Dites 33!”. Deze groep had namelijk de toegang tot het gebouw geblokkeerd. Op een groot spandoek stond te lezen: “Hier wordt geen belasting betaald”. De demonstranten lieten eveneens de logo’s zien van de belangrijkste Belgische ondernemingen die de 33,99% belasting ontduiken.