Dirk Van den Berghe, CEO van Delhaize, heeft aan onze collega’s van de L’Echo en De Tijd meegedeeld dat hij het kwaliteitsimago van de distributeur wil versterken en een aantrekkelijker prijsbeleid wil voeren. Delhaize zal dus blijven investeren in prijsverlagingen, maar niet ten koste van de kwaliteit. Volgens Van den Berghe wordt, door voortdurend over prijsverlagingen te praten, het gevoel van crisis bij de consument versterkt. Hij vindt het echter belangrijk om zich te concentreren op elementen als gezondheid, service of innovatie. Delhaize in 2013 bovendien een dertigtal nieuwe winkels openen.