Het arbeidsauditoraat heeft geen inbreuken op de wet op het collectief ontslag vastgesteld door Delhaize in het kader van het franchiseplan voor de winkels van de onderneming, zo heeft het maandag bekendgemaakt.

Op 3 april diende de socialistische vakbond SETCa een klacht in bij de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde tegen Delhaize, in verband met de vorige maand aangekondigde franchising van de 128 geïntegreerde supermarkten van het bedrijf. De klacht van de vakbond verwees naar vermeende onregelmatigheden, voornamelijk betreffende vier inbreuken met betrekking tot de goede werking van de ondernemingsraad, het niet naleven van de informatieverplichtingen bij herstructureringen, het niet naleven van de informatieverplichtingen bij massaontslagen en het niet naleven van de kennisgevingsverplichtingen bij massaontslagen. "De klacht was het voorwerp van een diepgaand onderzoek door de bevoegde gespecialiseerde inspectiedienst, onder leiding van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde", aldus deze laatste in een persbericht dat maandag op haar website gepubliceerd werd. "Dit gedetailleerde onderzoek heeft geen strafrechtelijk gesanctioneerde feiten aan het licht gebracht met betrekking tot de vier gerapporteerde inbreuken. Als gevolg daarvan is de zaak door de arbeidsinspectie behandeld zonder strafrechtelijke vervolging. In de nasleep van deze aankondiging zei het management van Delhaize "tevreden" te zijn met deze conclusies. "We hebben altijd gezegd dat we de regels van het sociaal overleg tot op de letter hebben gevolgd", aldus een woordvoerder, wiens commentaar werd doorgegeven door Belga.