Delhaize is vandaag gestart met een groots woon-winkelproject aan de Delhaize Supermarkt Plantin. Het doel is om er 89 nieuwe wooneenheden en de meest moderne Delhaize van het land te bouwen. Tegen begin 2025 zou het project klaar moeten zijn. 

Het bouwproject op de huidige site van Delhaize Supermarkt Plantin bestaat uit 2 fases. In een eerste stadium wordt een deel van de Delhaize dat niet toegankelijk is voor klanten afgebroken en wordt een ondergrondse parkeergarage, een deel van de nieuwe supermarkt en de appartementen langs de Rolwagenstraat gebouwd. Deze eerste fase heeft voornamelijk betrekking op de bestaande openluchtparking en de achterkant van de winkel en loopt tot eind 2022. Op dat moment verhuist de supermarkt naar het nieuwe gebouw. De tweede fase start begin 2023: Delhaize zal dan de supermarkt en de appartementen langs de Plantin-Moretuslei afbreken. Die maken plaats voor het tweede deel van de ondergrondse parking, het tweede deel van de supermarkt en de appartementen langs de Plantin-Moretuslei en Magdalenastraat. 

Delhaize Plantin
Delhaize Plantin

Naast de nieuwe winkel en de 89 wooneenheden komt er ook een ondergrondse parking voor klanten en bewoners. Een deel daarvan is voorzien voor buurtparkeren. Verder zal er een groen binnenpleintje zijn dat toegankelijk zal zijn via de Plantin en Moretus-lei en de Magdalenastraat. 

Delhaize Plantin

Tijdens de werken zullen klanten hun boodschappen nog kunnen blijven doen: in de eerste fase in de oude winkel, in de tweede fase in de nieuwe. Tegen het voorjaar van 2025 zou het project, dat Delhaize uitvoert in samenwerking met projectontwikkelaar Belgian Land en architectenbureau HUB,  rond moeten zijn. 

“Met de realisatie van dit project krijgen de klanten van Delhaize Plantin een ultra moderne Delhaize supermarkt van de allernieuwste generatie met alle nieuwste winkelconcepten. Ook op vlak van duurzaamheid gaat de winkel erop vooruit met een reeks van energiebesparende maatregelen”, reageert Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize. “Dit project maakt deel uit van het Delhaize van morgen. Door te investeren in supermarkten in stedelijke omgeving willen we bijdragen tot een betere en meer leefbare omgeving. Nog meer dan ooit wil Delhaize zich integreren in de lokale buurt. Met dit project geven we daarmee het voorbeeld.”