De BBTK beschuldigt de directie van Lidl ervan werknemers te hebben "betaald" om op 30 januari jongstleden tijdens de algemene staking te gaan werken. De keten verdedigt zich als volgt: "Dit gebaar was noch aangekondigd, noch beloofd, noch gepland. Het was absoluut niet onze bedoeling om de stakers in diskrediet te brengen".

Enkele dagen geleden heeft Lidl een bedankbrief gestuurd naar de werknemers die op 30 januari hadden gewerkt en hun een waardebon van 20 euro gestuurd. Lidl zou medewerkers van het hoofdkantoor, distributiemedewerkers en het stand-by team hebben gevraagd om de stakers te vervangen of de staking eventueel te breken. De BBTK wijst erop dat er wettelijke bepalingen zijn werknemers verhinderen om stakende arbeiders te vervangen en dat staken een recht is. De BBTK benadrukt in het persbericht ook dat de waardebon vergelijkbaar is met zwart betalen, omdat deze buiten ieder wettelijk kader valt. Lidl antwoord met de verzekering dat zijn werknemers op de dag van de staking op vrijwillige basis hebben gewerkt en dat de waardebon slechts een bedankje was omdat het bedrijf aangenaam verrast was geweest door het enthousiasme van zijn medewerkers.

Volgens de socialistische vakbond zouden de distributiemedewerkers en werknemers op het hoofdkantoor, inclusief de hoofddirectie, al maanden spoedcursussen hebben gevolgd in de magazijnen om op stel en sprong arbeiders te kunnen vervangen en zodoende eventuele acties van de vakbonden te verhinderen.