De lockdowns tijdens de coronacrisis hadden een negatieve invloed op de verkoop van bloemen en planten, maar in de periode juli 2020-juni 2021 kon de sierteeltmarkt zich herpakken. Zowel het aantal verkochte stuks als de omzet stegen. Dat concludeert VLAM uit gegevens die GfK Belgium verzamelde via de consumerscanmethode bij 6.000 huishoudens over de periode juli 2020–juni 2021.

Sierteeltbestedingen stijgen na lockdowns

De totale particuliere sierteeltbestedingen in België bedroegen in de voorbije periode (juli 2020-juni 2021) 411 miljoen euro of 36,25 euro per capita. 60% hiervan wordt gerealiseerd in Vlaanderen. De coronacrisis en vooral de lockdowns in 2020 hadden een negatieve invloed op de verkoop van sierteeltproducten. Winkels waren tijdelijk gesloten en de export liep moeilijk terwijl de productie op volle toeren draaide. Hierdoor was er een overaanbod en een druk op de prijzen. In de periode juli 2020-juni 2021 kon de sierteeltmarkt zich herpakken. De sierteeltbestedingen stegen in die periode met 12% ten opzichte van een jaar eerder.