Na een redelijk positieve week beginnen de solden te haperen. Er wordt minder gekocht. De reden? Het slechte weer natuurlijk … Verhoudingsgewijs lijkt de omzet van de solden toch iets groter dan vorig jaar in dezelfde periode. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (N.S.Z.) wijst op een toename van de omzet met ongeveer 1%. De regen is voor sommige bedrijven echter een meevaller, bijvoorbeeld voor de winkelgalerijen. De N.S.Z. blijft vertrouwen in een herstel van de consumptie dankzij steeds interessantere promotieaanbiedingen.